JOMY, uw specialist in nood evacuatie! Brandladders, vluchttrappen, speciale constructies, enz.

Reeds meer dan 35 jaar, bestudeert en ontwikkelt JOMY nieuwe manieren om nood - evacuatie gemakkelijker en veiliger te maken en heeft ook wereldwijde successen geboekt op dit vlak.

De normale uitgangen, trappengangen, en liften kunnen meestal niet gebruikt worden tijdens een brand. Vaak kan men alleen maar ontsnappen via de ramen, maar uit een raam springen vanop een zekere hoogte kan heel gevaarlijk zijn. Het kan ook gebeuren dat de brandweer en hun kranen niet zo snel arriveren. Wanneer ze dan uiteindelijk aankomen, kunnen ze niet overal terzelfdertijd zijn.

Tijd is van het grootste belang wanneer het vuur en de rook naderen! Het is dan ook van belang om toegang te hebben tot een brandladder of brandtrappen, die aan uw raam gelegen zijn.

Kijk eens rondom u en bedenk hoe je veilig weg kan als de normale uitgang of uitgangen zijn geblokkeerd?


Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten

blz 104 Hoofdstuk 2 : Evacuatie

Dit is een uittreksel uit de uitgave van de Vlaamse overheid met name:

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten
Depotnummer
D/2013/3241/032

 

Hoofdstuk 2. Evacuatie
2.1 Iedere inrichting heeft minstens twee evacuatiemogelijkheden in geval van brand.
De eerste evacuatiemogelijkheid bestaat uit de normale uitgang.
Aanvaardbare oplossingen per verhuureenheid voor de tweede evacuatiemogelijkheid zijn:
1° een tweede binnentrap;
2° een buitentrap;
3° een al of niet uitklapbare buitenladder voor inrichtigen met maximaal drie bovengrondse bouwlagen;
4° een raam dat open kan, als de vloer van de verhuureenheid zich lager bevindt dan 3 m boven de begane grond;
5° een raam dat open kan of een terras en dat bereikbaar is voor de draagbare brandweerladders, als de raamdorpel of de terrasvloer zich lager bevindt dan 7 m boven de begane grond;
6° een raam dat open kan of een terras en dat bereikbaar is voor de hoogtewerker van de brandweer.
2.2 De evacuatiewegen zijn veilig aangelegd, duidelijk gesignaleerd en worden vrij en bruikbaar gehouden zonder versperringen.
De evacuatiewegen moeten zo worden aangelegd en verdeeld dat ze steeds onafhankelijk blijven van elkaar. Een evacuatieweg blijft bruikbaar wanneer een andere evacuatieweg onbruikbaar wordt. Buiten komen ze uit op een straat of op een vrije ruimte die voldoende groot is om zich van het gebouw te kunnen verwijderen en het snel en veilig te kunnen ontruimen.

Ongeacht het soort gebouw of ramen, JOMY heeft de oplossing voor u.

Contacteer ons nu!

×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.