Horizontale valbeveiliging

JOMY biedt Horizontale valbeveiliging met vaste rail of met RVS kabel aan

Algemene beschrijving van de valbeveiliging met vaste aluminium rail:

Dit is een valbeveiligingssysteem volgens EN 795 klasse D, op basis van een vaste rail en een daarop meelopende valbeveiliger. Het systeem wordt vervolledigd door een antivalgordel (EN 361), een verbindingslijn met schokdemper (EN 354 en 355) en twee karabijnhaken (EN 362).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De valbeveiliger is opgebouwd uit:

 • een aluminium lichaam;
 • 4 geleidingswieltjes uit messing;
 • 4 wielasjes op basis van RVS zeskantbouten;
 • een RVS A2 verbindingsring voor het type TP, verbonden aan het lichaam van de valbeveiliger op zodanige wijze dat deze enkel om zijn as kan draaien.

De aluminium rail:

 • vaste ankerlijn bestaande uit een dubbel T profiel in geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium, uitwendige afmetingen 31x31 mm. Vlakke bovenzijde waarop de valbeveiliger kan lopen. Open onderzijde waarin M10 bouten kunnen gemonteerd worden. De bevestiging van de rail op eender welke basis gebeurt met bevestigingsstukken (bv. beugels);
 • een individueel railprofiel heeft een maximale lengte van 6 m. Profielen zijn onderling verbonden met koppelstukken bestaande uit een RVS U profieltje, rechthoekige aluminium staaf en 4 bouten M10x25;
 • maximale afstand tussen 2 railsteunpunten bedraagt 3 m;
 • op ten hoogste 200 mm van een railkoppelstuk moet een railsteunpunt voorzien worden.

Waarschuwingen en bemerkingen:

 1. Elke gebruiker van dit systeem moet de handleiding nauwgezet lezen en begrijpen vóór het eerste gebruik. Alle handelingen die afwijken van wat beschreven wordt in de handleiding kunnen levens in gevaar brengen.
 2. Enkel onderrichte en competente personen kunnen toelating krijgen om dit systeem te gebruiken.
 3. Alvorens dit systeem te gebruiken, is het noodzakelijk om over een evacuatie- en reddingsplan te beschikken in geval van problemen die mogelijks kunnen optreden tijdens om het even welke fase van de werkzaamheden met gebruik van dit systeem en in het om het even welke positie van de gebruiker.
 4. Het valbeveiligingssysteem en al zijn onderdelen moeten omzichtig en met de nodige zorg gebruikt worden en gecontroleerd worden voor elk gebruik.
 5. Enkel een antivalgordel die voldoet aan de norm EN 361 mag gebruikt worden. Deze moet verbonden worden met de ring op de valbeveiliger d.m.v. een in lengte aanpasbare verbindingslijn met schokdemper die voldoet aan de normen EN 354 en 355, karabijnhaken op elk uiteinde van de lijn volgens EN 362. De lijn zal een bewegingsvrijheid aan de gebruiker geven van op zijn minst 50 cm.
 6. Het is verboden zich langs de rail te begeven zonder het volledige valbeveiligingssysteem te gebruiken zoals beschreven in deze handleiding.
 7. De gebruiker die zich voortbeweegt langsheen de rail, trekt de valbeveiliger voort in zijn beweging. Dit moet op vlotte wijze gebeuren. De valbeveiliger mag niet vasthaken op de rail of achterblijven t.o.v. de beweging van de gebruiker.
 8. Nooit meer dan één persoon per valbeveiliger.
 9. Niet aan de rail hangen voor werkpositionering of andere doeleinden.
 10. Geen materiaal ophijsen vanaf de rail.
 11. De gebruiker moet zich steeds beveiligen tegen val alvorens de valbeveiliger van de rail af te haken.
 12. Enkel de meegeleverde originele valbeveiliger mag op deze rail gebruikt worden.
 13.  De vereiste vrije hoogte moet berekend worden volgens de gewoontes van de goede praktijk, rekening houdende met alle mogelijke materiaaluitrekkingen die kunnen optreden, zoals die van de verbindingslijn, de schokdemper, de rail (50 cm in de zin van een kracht loodrecht op de rail), antivalgordel, enz. Het is noodzakelijk om na te gaan of de nodige ruimte onder de rail ook overal beschikbaar is.
 14. De rail mag zich tijdens het gebruik nooit onder de voeten van de gebruiker bevinden.
 15. Het systeem mag niet gebruikt worden tijdens stormweer of bij onweer en bliksem.
 16. Voer een controle van het materiaal uit voor gebruik en meld onregelmatigheden en alle schade of omstandigheden die de veiligheid van de gebruiker in gevaar kunnen brengen aan de verantwoordelijke.
 17. Werk altijd en enkel vanaf de loopvloer.
 18. Klim of wandel niet op de rail.
 19. De gebruiker mag het systeem niet gebruiker wanneer onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.
 20. De gebruiker mag het systeem niet gebruiken wanneer hij ziek of geblesseerd is. Enkel wanneer hij in goede lichamelijke conditie is, mag hij het systeem gebruiken.

Horizontale valbeveiliging met RVS kabel

SecuRope is een valbeveiliging gebaseerd op een roestvrij staalkabel met een glijhaak. Het systeem biedt een oplossing voor horizontale valbeveiliging over grote perimeters.

 

 • Minimaal onderhoud : Bij een val moet enkel de kabel opnieuw worden aangespannen. Er moeten geen bevestigingen of andere vaste elementen worden vervangen.
 • Installatiekost : SecuRope is ontwikkeld met het oog op een snelle installatie. Eén continue kabel wordt gebruikt over de gehele lengte. De lijn kan worden geïnstalleerd op de vloer, tegen een gevel, of tegen het plafond. Er zijn slechts drie verschillende componenten nodig om de lijn te installeren. Alle bevestigingsstukken worden geplaatst met één enkele bout. Er zijn geen speciale onderdelen voor bochten.
 • Minimale krachten op de draagstructuren : De lijn is ontwikkeld om tot 4 personen te beveiligen. De maximale afstand tussen bevestigingspunten bedraagt 1 m. De uiteinden van de lijn worden voorzien van energie absorbers. Bij een val bedragen de krachten op de draagstructuur maximaal 15 kN (of minder, afhankelijk van de configuratie van de lijn).
 • Makkelijk te gebruiken : De glijhaak verplaatst zich zeer makkelijk voorbij de bevestigingspunten ongeacht de configuratie. De hoek waaronder de tussenbevestigingen worden geplaatst (zie foto) kan worden aangepast voor optimale bewegingsvrijheid (door deze hoek wordt trouwens een deel van de valenergie geabsorbeerd).
 • Goedgekeurd door APAVE, certificaat 204611358.

 

×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.